Müzik İyileştirir Mi?

İnsanoğlu tarih boyunca müzikten her şekilde yararlanmıştır. Müzik, savaşlarda insana cesaret vermiş, düğünlerde eğlendirmiş, kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılmıştır.

Müziğin en etkin rolü ise tarih boyunca neredeyse bütün medeniyetlerde şifa maksatlı kullanılması olmuştur. Türklerin yaklaşık 6000 yıllık müzikle tedavi geleneği birikimi vardır. Ayrıca ilk defa müziği tedavi maksatlı kullanan Türklerdir. Makamların insan üzerindeki etkileri çalışılmış, farklı hastalıklara farklı müzik makamlarının iyi geldiği düşünülmüş ve tedavi olarak uygulanmıştır. Antik Yunan‘ dan günümüze dek çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan müzik elbette iyileştirir, dinlendirir, hayatımızı güzelleştirir…

İnsan yaşamında etkili ve güçlü bir iletişim aracı olan müzik, hüznümüzde, sevincimizde, en özel anlarımızda, en mutlu günlerimizde yegâne vazgeçilmezimiz olmuştur.

Sevdiğimiz bir müziği dinlediğimiz zaman, beynimizde ‘‘Dopamin’’ ismi verilen, beynin “keyif sistemi” ile ilişkili ve motive etmek için eğlenceyi ve ödül duygusunu hissetmemizi sağlayan hormonda artış olduğunu ve bu nedenle de müzik dinlerken keyif aldığımızı biliyor muydunuz?

İşte tüm bu bilgiler ışığında Halise Arslan Özel Eğitim Okulu olarak, müzik eğitiminin, özel gereksinimli çocuklarımızın hayatındaki öneminin, onların dünyalarına katacağı güzelliklerin bilincindeyiz ve okulumuz bünyesinde bulunan, her türlü imkânın sunulduğu müzik atölyemizde yaptığımız çalışmalar ile bedenlerinde hareket, ellerinde ritim, dillerinde şarkı, yüreklerinde mutluluk ve yüzlerinde tebessüm oluyoruz.