İnme Rehabilitasyonu Ankara

İnme Nedir Ne Şekilde Oluşur?

İnme, beyin damarlarında tıkanıklık (pıhtı atması veya zamanla yavaş yavaş damar çapının daralması) ya da kanama sonucu, beynin bir bölgesinin kanlanmasının bozulmasına bağlı olarak beyin dokusunda meydana gelen travmatik olmayan hasarlanmadır.

İnme İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

İnme şu an için bilinen risk faktörleri değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri olarak iki gruba ayrılır.

Değiştirilemeyen risk faktörleri;

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Irk
 • Aile öyküsü
 • Geçirilmiş inme öyküsü

Değiştirilebilir risk faktörleri ise şunlardır:

 • Fiziksel hareket eksikliği
 • Alkol kullanımı
 • Yüksek Tansiyon
 • Diyabet (Şeker hastalığı)
 • Sigara kullanımı
 • Obezite
 • Yanlış beslenme alışkanlıkları
 • Hiperlipidemi (kan yağlarında yükseklik)
 • Kalp ritm bozuklukları
 • Kalp kapak hastalıkları

Günümüzde yapılan araştırmalar ve çalışmalar inme vakalarının yaklaşık %90’ının değiştirilebilir risk faktörlerinden kaynaklı olduğunu ve dolayısıyla da önlenebilir olduğunu göstermektedir.

İnme Sonucu Oluşan Klinik Tablo Nedir?

İnme sonucu genellikle lezyon yerine göre vücudun bir bölümünde motor kayıp (kuvvetsizlik), denge koordinasyon bozukluğu, his bozukluğu, konuşma ve yutma bozuklukları, idrar ve gaita kaçırma ve bilişsel fonksiyon kayıplarından komaya kadar gidebilen bir klinik tablo oluşabilmektedir. Bunlara ek olarak, eklem kontraktürleri, hareket kısıtlılıkları, spastisite, omuz çıkığı ve omuz ağrıları, mesane fonksiyon bozuklukları, barsak fonksiyon bozuklukları, derin ven trombozu, konuşma problemleri, yutma problemleri, bası yaraları, depresyon, uyku problemleri, enfeksiyonlar, kemik erimesi, düşme ve kırıklar, omuz-el sendromu, brakiyal pleksus lezyonu gibi komplikasyonlar karşımıza çıkabilir.

İnme Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnme Tedavisi, inme durumu sonrası acilen başlamalıdır. Saatler içinde tedaviye başlanması durumunda beyin dokusunda oluşabilecek kalıcı hasarların önüne geçilebilir. Bu nedenle erken dönemde inmenin tipine ve hastanın klinik durumuna göre tıbbi tedavi uygulanır. Rehabilitasyon da bu tedavinin bir parçasıdır ve erken dönemde başlatılması önemlidir. MİA tıp merkezimizde bu konuda alanında son derece uzman bir ekiple tedavi en iyi şekilde planlanır ve erkenden müdahale edilerek oluşabilecek hasarın önüne geçilmesi hedeflenir.

İnme Rehabilitasyonu Programında Neler Yapılır?

İnme rehabilitasyonu programının içinde, eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, kas kuvvetlendirme egzersizleri, denge ve yürüme eğitimleri, nörofizyolojik yaklaşımlar, nörofasilitasyon teknikleri gibi konvansiyel tedavi yaklaşımları ile robotik rehabilitasyon, ayna tedavileri, zorunlu kullanım tedavileri, sanal gerçeklik tedavileri, biofeedback, fonksiyonel nöromusküler elektriksel stimülasyon gibi daha yeni ve ileri rehabilitasyon yaklaşımları da tedavi planına dahil edilebilmektedir.

İnme Rehabilitasyon sürecimizde Amacımız Nedir?

Amaç, hastaların maksimum yaşam kalitesi ile mümkün olduğunca bağımsız yaşamlarına geri dönüşü sağlamaktır. İlk olarak bozulmuş fonksiyonların yeniden işlevsel hale getirilmesi ve inme sonrası karşımıza çıkan bir tüm komplikasyonların tedavisi ve önlenmesine yönelik rehabilitasyon sürecimizi başlatırız. Kazanılan işlevler arttıkça merkezimizde son teknoloji cihazlarımızla süreci hızlandırmaya odaklanırız. Robotik rehabilitasyon sürecinde olgunun ihtiyacı olan işlevi geri kazandırmayı hedefliyoruz. Merkezimizde bulunan robota cihazımızda normal yürüyüş paternini ve hastanın katılımını gün ve gün kaydedip gözlemleyebiliyoruz. Bu sayede kazanılan işlevlerin her birini daha kontrollü elde ediyor ve rehabilitasyon sürecinde daha hâkim ilerliyoruz. İnme vakalarında robotik rehabilitasyonun süreci en iyi ve doğru şekilde ilerlettiği yapılan çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır.