Alzheimer Hastalığı Nedir?

İleri yaşın bir hastalığı olup, beynin bazı bölümlerinin zaman içinde giderek hasarlanması sonucu başta bellek olmak üzere tüm entelektüel faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulma ile kendini gösteren bir hastalıktır.

ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  1. Gündelik hayatı etkileyecek tarzda unutkanlık,
  2. Planlama ve hesaplamada zorlanmak,
  3. Daha önce sorunsuz yapılan görevleri yapamamak,
  4. Zamanı ve yerleri karıştırmak,
  5. Görüntüleri algılamada zorlanmak,
  6. Konuşma ve anlamada zayıflık,
  7. Eşyaları kaybetmek ve bunlarla ilgili başkalarını suçlamak,
  8. Yargılama ve karar vermede güçlük çekmek,
  9. Sosyal aktivitelerden çekilmek,
  10. Kişilik ve davranış değişikliği göstermek.

ALZHEİMER HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Hastalığı tamamen ortadan kaldıran veya hastalığın ilerlemesini durduran bir Alzheimer tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak uzman doktorlar bu hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya veya belirtilerin şiddetini hafifletmeye yönelik bazı ilaç tedavileri uygulayabilmektedirler.

ALZHEİMER HASTALIĞINDA ÖZEL MİA HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ

Alzheimer hastalığının özellikle son evrelerinde hastalar kendi özbakım ihtiyaçlarını kendileri karşılamakta güçlük çekerler ve her an bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Alzheimer hastalığının son dönemlerinde yatağa bağımlı durumda olan yaşlılarımız için yara bakımı, beslenme takip programları, kişisel bakım hizmetleri ve sağlık hizmetleri hastanın uzman kişiler tarafından desteklenmesi, hastanın konforu ve sağlığı için çok önemlidir. Bu bakımdan kuruluşumuz Özel MİA Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde amacımız, hastalarımızın zihinsel ve duygusal olarak desteklenmesini ve günlük yaşam becerilerinin artırılması ve Alzheimer hastalığının gidişinin yavaşlatmasını sağlamaktır. Sosyal Hizmet Uzmanı eşliğinde zıt kavramlar, saat oyunu, çizgi tamamlama, denge sağlama, kavram tanıma, kelime türetme, hikâye anlatma, bulmaca çözme, yürüyüş programları gibi etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca kuruluşumuz Özel MİA Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde kalan misafirlerimiz, aynı kampüs içinde bulunan Tıp Merkezimizden fizik tedavi hizmeti alabilmektedirler.