Oyun Terapisi Nedir?

Oyun, çocuğun kendi düşüncelerini anlatmasını sağlayan en doğal iletişim aracıdır. Çocuğun kendini keşfetme ve geliştirme eylemidir. Seçimlerinin ve kararlarının somut ifadesidir.

Oyun; çocuğun eğlenmesinde ve eğitiminde olduğu gibi gelişmesinde de önemli rol oynar. Çocuğun tüm gelişim alanlarına etkisi olan oyun; çocuğun bedenini tanımasına, fiziksel ve motor gelişimine, duygusal ve sosyal gelişimine olumlu katkı sağlar.

Oyun terapisi çocuk ve terapist arasındaki bir ilişkidir. Çocuğun kendi hissettiklerini, düşüncelerini, deneyimlerini ve davranışlarını ifade etmesi ve keşfetmesi için terapist ile ilişkilerini güvenli kılan ve kolaylaştıran bir yöntemdir. Duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemler yaşayan çocuklar için gelişimsel olarak uygun ve tercih edilen bir müdahaledir. Çocuğun problemlerini anlamak, duygularını, tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiş bir tekniktir.

Oyun terapisinin faydaları:

-çocuklar korkularını yenerler

-ifade etmekte zorlandıkları duyguları daha rahat ifade ederler.

-yaşadıkları sorunlarla mücadele etme becerileri gelişir

-kendilerine olan güveni artar

-sorumluluk duyguları gelişir.

-oyun terapisinde çocukların diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olan ilişkilerin sağlıklı olması sağlanır.

-sınırlarının farkına varır ve bunları kendileri belirler.

-çözüm üretme konusunda daha başarılı olurlar.

Oyunla terapi yapılabilir mi?

Evet oyunla terapi yapılır (2-12) yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilen oyun terapisi, çocuklarda var olan travmaların, depresyonu, kaygı ve takıntıları ,eğer yaşadıysa cinsel istismarı,tuvaletini kaçırma problemlerini,uyku ve beslenme problemlerini, duygusal olarak bozuklukları ve düşünce sıkıntılarını ortaya çıkaran en etkili terapi yöntemlerinden biridir.