HALİSE ARSLAN

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI

ANAOKUL – İLKOKUL – ORTAOKUL

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, Özel Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu olarak hizmet vermektedir. Bünyemizde özel eğitim derslikleri, bireysel eğitim odaları, müzik ve drama, spor salonu, görsel sanatlar ve diğer birimler bulunmaktadır.

“Eğitim iyi niyetleri iyi sonuçlara çevirir”

Özel eğitim gerektiren çocukları bilişsel, sosyal, dil ve iletişim becerileri ve diğer alanlarda en üst seviyeye çıkarmak için aile-okul işbirliği ile buradayız.Kadromuz

  • Okul Öncesi
  • Özel Eğitim
  • Rehberlik
  • Beden Eğitimi
  • Müzik
  • Görsel Sanatlar

Branşlarında alanında yetişmiş Milli Eğitim Bakanlığı personelinden oluşmaktadır.

Okulumuzda

Sınıf, atölye ve diğer birimlerimiz çocukların özelliklerine göre dizayn edilmiştir. Kapsayıcı eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin daha özgür hareket etmelerini,eğlenerek öğrenmelerini hedefliyoruz.

Anaokulu Programı

Özel eğitim ihtiyacı olan 37-78 ay arasındaki bireylere yönelik ilerlemecilik felsefesi temelinde hazırlanmıştır. Bilişsel, alıcı-ifade edici dil, kaba-ince motor, sosyal- duyusal ve uyumsal beceriler gelişim alanlarında aktif öğrenme yaklaşımını temel alır. Bireysel farklılıkları gözetir.

ilk okul Programı

Özel eğitim gerektiren öğrenciler için temel eğitim müfredatı ile birlikte hayat boyu kullanabilecekleri bilgi, kavram ve becerileri kazanmalarını, bunları kullanarak kendilerini bireysel ve sosyalyöndengeliştirmelerini,etkili iletişim kurmalarını, akademik, günlük yaşam ve özbakım gibi alanlarda gelişim sağlamalarını hedefleyen bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır

Orta Okul Programı

Öğrencilerimizin bilişsel öğrenme yaşantıları, öğretim süreci içerisinde önemli bir yere sahiptir. Öğrenme etkinlikleri planlanırken; çok sayıda duyu organına hitap ederek, öğrenmenin kalıcı olmasını ve içselleştirilmesini hedefliyoruz. “Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.” felsefesinden yola çıkarak; branş derslerindeki yeteneklerini keşfederek, özgüvenli ve mutlu bireyler yetiştirmek amacındayız.

MÜZİK ATÖLYESİ

Tanıtım Videosu


Galeri


Sosyal Medya


miayasammerkezi


@miayasammerkezi


@miayasammerkeziHizmetlerimiz
Tanıtım Videomuz


Copyright © 2020 Mia Yaşam Merkezi | Her Hakkı Saklıdır.