Skolyoz Erken Tanı ve Tedavi ile Önlenebilen Önemli Bir Omurga Eğriliğidir

2 Kasım 2020 by Mia Yaşam Merkezi
skolyoz-bilinmesi-gerekenler_16_9_1545825042-880x495_16_9_1566574080.jpg

Skolyoz önemli postüral bozukluğa yol açan üç boyutlu bir omurga deformitesidir. Omurgaya önden ve arkadan baktığımızda orta hattan sağa veya sola doğru olan eğrilik dikkati çeker. Omurgaya yandan bakıldığında omurganın doğal eğriliklerinde değişiklik görülür, sıklıkla sırttaki kifozda azalma ve bel lordozu artma eğilimindedir. Orta ve ileri derecedeki eğriliklerde pelvisin rotasyonu ve beraberinde göğüs kafesinde de tersi yönde bir dönüş görülür. Bu aşamada kişinin gövde dengesinin değişmesi ile ayak basışı ve yürüyüşü de etkilenir.

Erken tanı ve tedavi ile önlenebilen skolyoz, tedavi edilmediğinde ilerleyebilir ve kalıcı omurga deformitesi gelişir.

Skolyozun Nedenleri Biliniyor Mu?

Yenidoğandan yaşlılığa kadar her yaşta görülebilen skolyozda olguların %85-90’ının nedeni  bilinmemektedir. Nedeni bilinmeyen ve başka hiçbir sağlık problemi olmayan bu grup  ‘idiopatik skolyoz’ olarak adlandırılır. İdiopatik skolyoz, en sık 10-16 yaş aralığında büyüme ve gelişmenin en hız kazandığı ergenlik çağında açığa çıkar ve adölesan idiopatik skolyoz olarak adlandırılır.

10 yaşından önce görülen çocukluk çağı skolyozu erken başlangıçlı skolyoz olarak adlandırılır ve hızlı ilerleme eğilimindedir.

18 yaşından sonra görülen skolyoz, erişkin skolyoz olarak adlandırılır. Yaşlanma ile omurgada deformite ve dejeneratif sürece bağlı ağrı yakınması artar.

Serebral Palside Skolyoz Görülür Mü?

Nöromusküler hastalıklarda görülen skolyoz özellikle serebral palsili hastalarda sıktır ve hızlı ilerlemesi nedeni ile yaşam kalitesini etkileyen önemli bir spinal deformite sebebidir.

Skolyoz Kız Çocuklarda Daha Sık Görülür….

Adolesan idiopatik skolyoz ülkemizde ve dünyada her 100 çocuktan 2-3’ünde görülür. Kız ve  erkek oranı hafif olgularda eşit (1/1 ) iken, orta ve ileri derece eğriliklerde kızlarda bu oran  artar ve kız/erkek oranı 8/1 olur. 45 dereceyi geçen eğriliklerde oran yine eşitlenir.

Çocuğunuzda Skolyoz Var Mı? Nasıl Farkında Olabiliriz ?

Skolyozda omurgadaki eğriliğin şiddetine göre gövdede asimetriler oluşur. Başın orta hattan sapması, omuz seviyesinde farklılık, dirsek ve bel mesafesinde orantısızlık, kürek kemikleri arasındaki seviye farkı, kalçanın bir tarafta daha yüksek ve belirgin olması ile fark edilir. Kişi  öne eğildiğinde ise sırtta kaburgaların tek tarafa dönmesi ve sıkışması ile bir kaburga kamburu denilen tümsek fark edilir. Yürüyüş dengesi değişir ve gövde ağırlığını tek tarafa verir.

Skolyozda Ağrı Olur Mu?

Adolesan idiopatik skolyoz asemptomatik olup sağlıklı çocuklarda başlangıçta kolaylıkla gözden kaçabilir. Sırt ve bel ağrısı şikayeti oldukça nadirdir. Orta ve ileri eğriliklerde beden farkındalığı geliştikçe daha çok kozmetik kaygı açığa çıkar.

Skolyozda Erken Tanı Nasıl Konulur?

Erken tanı için çocukluk ve ergenlik çağında 6 ayda bir düzenli aralıklarla çocukların beden şekli ve omurga kontrolünün; ebeveynler, çocuk doktorları, okulda skolyoz okul tarama programları sırasında FTR uzmanları tarafından yapılması gerekir. Şüpheli olgularda kesin tanı için skolyoz konusunda uzmanlaşmış fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı bir hekime başvurmalıdır.

Skolyozda Kesin Teşhis Nasıl Konulur?

Skolyoz konusunda uzman FTR hekimi ayrıntılı postür analizi ve fizik muayene sonrası skolyometre 5 derece ve üstü apikal torakal rotasyonu olan ve öne eğilme testi (Adam’s)  pozitif çocuklardan skolyoz grafisi ister. Skolyoz grafisinde ön arka planda omurgada Cobb açısı 10 derece ve üstü eğrilik skolyoz tanısı koydurur. 10-20 derece arası eğrilikler hafif, 20-30 derece eğrilik orta, 30-45 derece eğrilik ileri evre olarak sınıflandırılır. 45 derece ve üstü eğrilikler çok ileri eğrilik olarak tanımlanır.

Skolyoz İlerleyici Bir Omurga Rahatsızlığı Mıdır?

İdiopatik skolyoz sıklıkla ergenlik döneminde, özellikle kız çocuklarında menarş öncesi 1 yıl ve sonrası 1 yılı kapsayan hızlı büyüme döneminde ciddi ilerleme eğilimindedir. Bu nedenle erken tanı ve tedavide gecikme eğriliğin ilerlemesini ve cerrahi riski artırır.

Skolyoz Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavide amaç eğriliği durdurmak ve deformiteyi engellemek ve cerrahi tedavi riskini azaltmaktır.

Tedavide altın standart skolyoza özel egzersizlerdir. Kişiye özel planlanan skolyoza özel egzersizlerin etkin ve düzenli yapılması çok önemlidir. Skolyoza özel egzersizler SCHROTH egzersiz tekniği ile uygulanan, temel olarak rotasyonel solunum egzersizleri ile desteklenen üç boyutlu egzersizlerdir. Optimal olarak omurgayı çevreleyen kasları uzatarak esnekliğini ve nöromusküler kontrolü artıran, spinal dengeyi sağlayan üç boyutlu egzersizler eğriliği kontrol altına almada ve geriletmede oldukça başarılıdır.

Skolyozda Korse Tedavisi Ne Zaman Uygulanır? 

Adolesan idiopatik skolyozda diğer önemli tedavi seçeneği korselemedir. Hızlı büyüme döneminde orta ve ileri eğriliklerde kişiye özel bilgisayar tasarımlı imal edilen üç boyutlu korsenin büyüme sonlanana kadar doktorun önerdiği saatler boyunca kullanılması  önemlidir.

Skolyoza özel egzersiz ile birlikte korse kullanıldığında tedavinin başarısı artar, eğriliği kontrol altına alır ve ilerlemesini durdurur. Cerrahi tedaviyi engeller. Kozmetik kaygıları ortadan kaldırır.

Skolyoz rehabilitasyonu bir ekip  yaklaşımı gerektirir, başarıyı kişi, aile, terapist, ortez teknikeri ve FTR uzman doktorun birlikte uyum içinde çalışması artırır.





Sosyal Medya


miayasammerkezi


@miayasammerkezi


@miayasammerkezi



Hizmetlerimiz




Tanıtım Videomuz


Copyright © 2020 Mia Yaşam Merkezi | Her Hakkı Saklıdır.